Slik kan du dekke D-vitaminbehovet hos spedbarn – Nycoplus

Derfor anbefales D-vitamin til spedbarn

Kvinne som ammer

Derfor anbefales D-vitamin til spedbarn

Gravid/barn | 20. mai 2015

Morsmelk inneholder viktige næringsstoffer som er nødvendige for en sunn utvikling av spedbarn, men den dekker ikke behovet for D-vitamin. Derfor trenger spedbarn tilførsel av dette viktige vitaminet gjennom tran eller D-vitamindråper.

Morsmelken inneholder både fett, proteiner, melkesukker og andre karbohydrater, vitaminer, mineraler og sporstoffer. Alle disse næringsstoffene har viktige funksjoner i kroppen, og er nødvendige for en sunn utvikling av spedbarn.

Helsedirektoratet anbefaler at spedbarn får morsmelk som eneste næring de første seks levemånedene, og at ammingen opprettholdes gjennom hele det første leveåret – gjerne lenger dersom mor og barn ønsker det.

Ikke nok D-vitamin
Selv om morsmelk anbefales som eneste næring de første seks levemånedene, dekker ikke morsmelken spedbarnets behov for D-vitamin. Dette er uavhengig av mors inntak av D-vitamin. Derfor anbefaler norske helsemyndigheter tilførsel av dette viktige vitaminet gjennom tran eller D-vitamindråper fra fire ukers alder.

Dersom spedbarnet får morsmelkerstatning, kan mengden D-vitamintilskudd reduseres. Morsmelkerstatning gir cirka 1 μg D-vitamin per 100 ml ferdig utblandet morsmelkerstatning. Avhengig av hvor mye morsmelkerstatning barnet får, kan mengden D-vitamintilskudd reduseres. Dersom barnet for eksempel får fem desiliter morsmelkerstatning i døgnet, kan mengden tilskudd halveres.

Hvorfor D-vitamin?
D-vitamin er viktig for en rekke funksjoner i kroppen. Dette vitaminet bidrar til oppbygging og vedlikehold av skjelett og tenner, og vedlikehold av normale muskelfunksjoner.

D-vitamin bidrar også til normalt immunforsvar og øker opptaket av kalsium. Kroppen lager også selv D-vitamin når man er ute i solen, men dette gjelder først og fremst i sommermånedene. Personer med mørk hudfarge trenger mer sollys for å produsere D-vitamin i huden.

En flaske med Apotekets Tran
TRAN: I Norge er det lang tradisjon for å anbefale bruk av tran som D-vitamintilskudd til spedbarn.

Tilskudd av D-vitamin er også spesielt viktig for brysternærte barn som får lite sollys.

Ved mangel på D-vitamin får man en mangelfull mineralisering av benvev. Hos barn vil alvorlig mangel føre til deformasjon av skjelettet (rakitt). Flere studier har vist at morsmelk ikke inneholder nok D-vitamin til å forhindre rakitt i fravær av eksponering for sollys.

Tran
I Norge er det lang tradisjon for å anbefale bruk av tran som D-vitamintilskudd til spedbarn. Dette fordi tran også inneholder viktige omega-3 fettsyrer, som har gunstig effekt på hjertet, synet og utviklingen av hjernen.

Tran kan introduseres gradvis, og mengden økes gradvis fra 2,5 ml per dag ved fire ukers alder til 5 ml i løpet av de første seks månedene. Tilvenning til og bruk av tran fra spedbarnsalder av vil legge grunnlag for en god kostvane som vil sikre en helsemessig gunstig tilførsel av D-vitamin og omega-3-fettsyrer, ikke bare i spedbarnsperioden, men trolig også senere i barneårene og i voksen alder.

Aktuelle tranprodukter kan være Nycoplus Apotekets Tran mild eller Nycoplus Apotekets Tran med sitronsmak.

D-vitamindråper
Spedbarn kan også få tilført D-vitamin gjennom D-vitamindråper, som Nycoplus D-vitamindråper.

Dråpene dryppes direkte i barnets munn eller blandes i mat eller drikke. Anbefalt døgndose av D-vitamin bør ikke overskrides. Derfor skal man ikke innta både tran og D-vitamindråper, om ikke helsepersonell anbefaler annet.

Hvis D-vitamindråper foretrekkes som tilskudd av D-vitamin til spedbarnet, bør mødre som ammer være nøye med å få i seg nok omega-3. Omega-3 finnes i fet fisk. Mor kan også sikre sitt daglige inntak av omega-3 gjennom tilskudd, som Nycoplus Mamma.

 

Alle Nycoplus-produktene som omtales fås kjøpt eksklusivt på apoteket.

 

Foto: Colourbox.

NO/NYP/1216/0136

Legg igjen en kommentar Avbryt svar


spedbarn

uggs på salg
ugg portemonnee
ugg boots discount
gutt uggs

Forskrift om advarselsmerking av honning.

DatoFOR-2000-07-09-764
DepartementHelse- og omsorgsdepartementet
PublisertAvd I 2000 1739
Ikrafttredelse09.07.2000
Sist endretFOR-2004-01-15-267
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2003-12-19-124-§33, LOV-2003-12-19-124-§36, FOR-2003-12-19-1790
Kunngjort
KorttittelForskrift om advarselsmerking av honning

Fastsatt av Sosial- og helsedepartementet 9. juli 2000 med hjemmel i lov av 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 33 første ledd, jf. § 36 andre ledd, jf. delegeringsvedtak av 19. desember 2003 nr. 1790. Endret 15 jan 2004 nr. 267 (bl.a hjemmel).

§ 1.Formål

Forskriftens formål er å forebygge helseskade hos spedbarn fra honning.

🔗
§ 2.Advarselsmerking

Honning som omsettes skal ha advarselsmerking hvor det klart framgår at produktet ikke må gis til barn under 12 måneder.

0Endret ved forskrift 15 jan 2004 nr. 267.
🔗
§ 3.Tilsyn og vedtak

Mattilsynet fører tilsyn og fatter vedtak for å gjennomføre bestemmelsene gitt i og i medhold av denne forskriften.

0Endret ved forskrift 15 jan 2004 nr. 267.
🔗
§ 4.Dispensasjon

Mattilsynet kan i særlige tilfeller dispensere fra bestemmelsene i denne forskriften, forutsatt at det ikke vil stride mot Norges internasjonale forpliktelser, herunder EØS-avtalen.

0Endret ved forskrift 15 jan 2004 nr. 267.
🔗
§ 4a.Straff

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av denne forskriften eller bestemmelser og vedtak gitt i medhold av den, er straffbart i henhold til matloven § 28.

0Tilføyd ved forskrift 15 jan 2004 nr. 267.
🔗
§ 5.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft straks.

🔗


Oslo kommune, Barne- og familieetaten, Fosterhjemstjenesten

Fosterhjemtjenesten i Oslo

Telefon:
23 42 80 09
Vakttelefon:
22 70 55 80 (Barnevernvakta i Oslo)
Faks:
23 42 80 01
Epost:
fosterhjemstjenesten@bfe.oslo.kommune.no
Ring meg Send meg informasjon Still et spørsmål
>

Har du rom for et fosterbarn, skal du vite at det er behov for deg. Hvert år trenger over 60 barn og unge i Oslo et fosterhjem.

Vi rekrutterer fosterhjem både i og utenfor Oslo. I tillegg gir vi generell opplæring til fosterfamilier - både i grupper og individuelt.

Fosterhjemtjenesten i Oslo er en del av Mottaksavdelingen i Barne- og familieetaten i Oslo kommune.

  • Våre ansatte
  • Se hvordan Barne- og familieetaten i Oslo kommune er organisert (PDF)   

Kontakt oss for en uforpliktende prat dersom du vurderer å bli fosterhjem.

  • Besøksadresse: Munchsgate 5b, 0165 Oslo
  • Postadresse: Fosterhjemstjenesten, Postboks 6726 St. Olavs plass, 0130 Oslo.
Vis mer om Fosterhjemtjenesten i Oslo

Førstkommende informasjonsmøter

  • Informasjonsmøte om fosterhjem
  • Informasjonsmøte om fosterhjem
  • Informasjonsmøte om fosterhjem
  • Informasjonsmøte om fosterhjem
  • Informasjonsmøte om fosterhjem