Våga Se - En vägledning för stöd, vård och skydd av flickor och kvinnor som är eller riskerar att bli könsstympade | Länsstyrelsen ÖstergötlandVåga Se - En vägledning för stöd, vård och skydd av flickor och kvinnor som är eller riskerar att bli könsstympade | Länsstyrelsen Östergötland

Våga Se – En vägledning för stöd, vård och skydd av flickor och kvinnor som är eller riskerar att bli könsstympade

Denna vägledning vänder sig till alla som arbetar med barn och unga. Inom förskola, skola, hälso- och sjukvård, socialtjänst, polis och den idéburna sektorn kan man möta flickor och kvinnor som blivit utsatta för könsstympning, eller som riskerar att bli könsstympande. Precis som för barn som farit eller riskerar att fara illa på andra sätt, är det viktigt att berörd personal tar sitt ansvar och ger ett professionellt bemötande, stöd, skydd, god omvårdnad och behandling samt arbetar förebyggande.

Vägledningen tar sin utgångspunkt i FN:s barnkonvention, svensk lagstiftning, lärdomar från andra länder samt resultat från en nationell enkätundersökning till yrkesverksamma. Vägledningen tas också upp forskning och erfarenhetsbaserade kunskaper upp för att bidra till att myndigheter och yrkesverksamma ska kunna ge stöd till utsatta flickor och kvinnor och förebygga att fler drabbas.

Ladda ner

Publicerad: 2015 Länsstyrelsen Östergötland


flickor

zapatillas ugg scuffette
uggs для продажи для детей
cheep uggs
uggs sale kids
ugg siopa

Önnereds HK

Flickor A